UA-75132039-1

Warranty conditions

Arton, s.p. za svoje izdelke zagotavlja enoletno garancijo za napake v materialu in izdelavi (nepravilnosti lesa, kot na primer, toda ne izključno, grče, ali različni odtenki lesa, niso obravnavani kot napake v materialu in zato niso predmet garancije).

Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka. Ob uveljavljanju garancije mora biti izdelek v original embalaži. Poleg izdelka je potrebno predložiti izpolnjen in potrjen garancijski list ter original račun.

Arton, s.p. si pridržuje pravico do minimalnih prilagoditev izdelka brez predhodnega obvestila.

Arton, s.p. ni odgovorno za poškodbe izdelkov, ki so nastale kot posledica:

-       zunanjih, kemičnih in fizičnih dejavnikov,

-       transporta,

-       nepravilne namestitve in uporabe izdelkov (na primer, toda ne izključno, izpostavljanje vodi ali vodni pari, jedkim kemičnim snovem, agresivnim čistilom, …).